EDEN Školské jedálne

045/ 55 11 397 alebo 045 / 55 19 373

Späť

Zamestnanci školského stravovania

Pridané: 14.3.2016 15:00:00

14 Marec 2016

V školskej jedálni nemôže pracovať hocikto. Pre zamestnancov zariadení školského stravovania platia prísne predpisy. Pred nástupom do pracovného pomeru musia preukázať svoje kvalifikačné predpoklady, odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť. Čo sa pod týmito tajomnými názvami skrýva sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Zamestnanci školského stravovania

Kvalifikačné predpoklady musí zamestnanec spĺňať pred prijatím do pracovného pomeru a po celý čas výkonu práce. Kvalifikačné požiadavky môžu byť špecifikované vnútorným predpisom. Vo vnútornom predpise musia byť presne určené požiadavky na výkon jednotlivých činností, aby nedošlo ku prekrývaniu funkcií a k nedostatočnému prerozdeleniu kompetencií. Odborná spôsobilosť sa preukazuje zo zákona absolvovaním vzdelania v konkrétnej škole alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným na základe skúšky pred komisiou regionálneho hygienika. Zdravotnú spôsobilosť preukazuje zamestnanec potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré na základe lekárskej prehliadky vydá lekár. Odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť musí zamestnanec preukázať pred prijatím na konkrétnu činnosť  v školskom stravovaní a musí ju spĺňať po celú dobu vykonávania konkrétnej činnosti. Pri strate odbornej alebo zdravotnej spôsobilosti je zamestnanec povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť zamestnávateľovi.

V zariadení školského stravovania môžu byť zamestnané len osoby, ktoré sú zdravotne i odborne spôsobilé na výkon danej epidemiologicky závažnej činnosti.  Je to činnosť, ktorou je možné pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. Preto túto činnosť môže vykonávať len zdravotne a odborne spôsobilá osoba.

Zdravotne spôsobilá osoba

Odborná spôsobilosť sa preukazuje napríklad diplomom. Tento doklad môže byť získaný v rôznych vzdelávacích inštitúciách. Môžeme spomenúť napríklad lekársku fakultu, fakultu verejného zdravotníctva a tiež rôzne zariadenia, ktoré uskutočňujú rekvalifikačné akreditované kurzy v odbore kuchár, čašník. V zariadení školského stravovania môže pracovať aj osoba, ktorá nemá ukončené vzdelanie so zameraním na prácu v potravinárstve. Potrebuje však osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Zamestnanec si musí poslať žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti a o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Po odoslaní žiadosti a po zaplatení časti správneho poplatku za vybavenie skúšky, žiadateľ bude oboznámený s termínom a miestom skúšky, najneskôr však 14 dní pred jej konaním. Samotná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti, pričom predpokladom na vykonanie ústnej skúšky je úspešné absolvovanie písomnej skúšky. Zamestnanec úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky. Úspešný žiadateľ je povinný ešte uhradiť zvyšnú čiastku správneho poplatku. Na základe úspešného absolvovania skúšky vydá príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva do 30 dní odo dňa vykonania skúšky osvedčenie.

Najväčšie nároky sú samozrejme kladené na vedúce školských jedální. Všetky tieto predpisy majú svoje opodstatnenie, pretože profesia vedúcej školskej jedálne je veľmi náročná. Jej činnosť je veľmi rôznorodá a tak isto musí mať široké spektrum znalostí a schopností. Preto by mala mať každá vedúca školskej jedálne plnú odbornú kvalifikáciu v okruhu stravovania. Okrem toho sú však na vedúcu školskej jedálne kladené aj mnohé iné nároky. Keďže sme sa v minulosti už náplni práce vedúcej školskej jedálne venovali, na tomto mieste spomenieme úlohy vedúcej školskej jedálne len veľmi v krátkosti.

Vedúca školskej jedálne v skutočnosti zabezpečuje celú prevádzku školskej jedálne. Musí dôsledne poznať prácu v kuchyni a v prípade, že je nejaká kuchárka neprítomná, mala by ju vedieť plnohodnotne zastúpiť. Vedúca školskej jedálne na jednej strane musí vedieť správne viesť agendu a na strane druhej aj pripravovať stravu. Samozrejme, najlepšie musí poznať technologický postup prípravy jedla. Medzi jej ďalšie predpoklady patrí znalosť počítačových programov  a účtovníctva. Musí sa však vedieť orientovať aj v takých pojmoch ako sú nutričné hodnoty, kalorické hodnoty alebo alergény. Ovláda legislatívu, normovanie a HACCP. Jej činnosť je oveľa rôznorodejšia  a sú tu kladené nároky aj na jej osobnostné predpoklady. Musí byť kreatívna a nápaditá, mať organizačné schopnosti, vedieť pracovať so žiakmi, mať dôkladné vedomosti o zdravej a vyváženej strave. Okrem toho by mala byť trpezlivá, pretože práca s deťmi je niekedy veľmi náročná.

Vedúca školskej jedálne má teda veľmi veľa povinností, v hlave mnoho odborných vedomostí a na svojich pleciach tým pádom aj veľa zodpovednosti. Preto je nevyhnutná v každom zariadení školskej jedálne dobrá spolupráca s vedením a tak isto dobré vzťahy zamestnancov na pracovisku. 

Diskusia

(3 komentáre)
kuchárka kuchárka 10.10.2017 12:16:23
Zamestnanci školského stravovania Mgr. Denisa Mackovová EDEN 5.12.2016 05:57:33
zamestnanci školskeho stravovania boža 2.12.2016 17:36:15
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti