EDEN Školské jedálne

045/ 55 11 397 alebo 045 / 55 19 373

Kontakt

Korešpondenčná adresa spoločnosti je: EDEN, Priemyselná 2443, 963 01 Krupina

V prípade telefonickej objednávky sa môžete obrátiť priamo na sídlo spoločnosti. K dispozícii sú pre Vás tieto telefónne čísla:
045 / 55 11 397 alebo 045 / 55 19 373.

Vaše požiadavky vybavíme aj elektronickou poštou na adrese: eden@jm-eden.sk

Ekonomické oddelenie

Môžete kontaktovať aj ekonomické oddelenie v zastúpení sl. Dobrockej telefonicky na čísle 0915 / 817 400 alebo na e-mailovej adrese dobrocka@jm-eden.sk.

Obchodné oddelenie

Faktúry a reklamácie pre Vás vybavuje sl. Búliková. Kontaktovať ju môžete na telefónnom čísle 0918 / 462 852 alebo e-mailom na adrese bulikova@jm-eden.sk.

PR oddelenie

Styk s verejnosťou zabezpečuje pani Hajdúková (r. Mackovová). Kontaktovať ju môžete na telefónnom čísle 0905 / 600 189 alebo e-mailom na adrese info@edensj.sk

Rýchly kontakt