EDEN Školské jedálne

045/ 55 11 397 alebo 045 / 55 19 373

Objednávky a rozvoz tovaru

Firma Eden logistiku zabezpečuje vlastnou autodopravou a objednávky realizuje prostredníctvom stálych obchodných zástupcov.

Objednávky

Tovar si môžete objednať osobne prostredníctvom regionálnych obchodných zástupcov, ktorí Vás navštevujú pravidelne alebo v inom vopred dohodnutom termíne. Vždy Vám vyjdeme v ústrety, pretože nám záleží na individuálnom prístupe ku každému jednému zákazníkovi. Ak z časového hľadiska alebo z iného dôvodu, nie je možné uskutočniť objednávku osobne, môžete svoje požiadavky nahlásiť telefonicky na sídlo spoločnosti alebo e-mailom či faxom. Vašu objednávku spracujeme a dodáme najneskôr do 48 hodín, ak nie je dohodnuté inak.

Rozvoz

Rozvoz zabezpečujeme od 5.00 do 19.00 hod., pričom je zahrnutý priamo v cene tovaru. Od šoféra si prevezmete dodací list, ktorý slúži zároveň aj ako faktúra. Každú dodávku je potrebné skontrolovať, predídete tak nedorozumeniam pri vybavovaní reklamácií.

Ceny

Ceny udržiavame počas celého školského roka v približne rovnakej hodnote, aby sme pre Vás zabezpečili čo najväčšiu istotu v zásobovaní. Ak sa ceny menia, tak v závislosti od výrobných nákladov výrobcu, ktorý nám tovar dodáva a deje sa tak do 15. dňa v mesiaci pre nasledujúci mesiac.