EDEN Školské jedálne

045/ 55 11 397 alebo 045 / 55 19 373

Späť

Všetko o odporúčaných výživových dávkach

Pridané: 1.4.2016 13:45:00

01 Apríl 2016

O odporúčaných výživových dávkach sa v rôznych súvislostiach hovorí veľmi často. Tak isto sa stretávame s grafickým znázornením výživových odporúčaní, ktoré sa od seba líšia štát od štátu. Niektorí odborníci používajú nám najznámejšie znázornenie, a to potravinovú pyramídu. No v odborných i laických kruhoch sa môžu odporúčania k stravovaniu znázorniť aj ako tanier alebo loď. V odbornej reči sa v tejto súvislosti môže používať mnoho odborných pojmov a laik sa v nich môže postupne stratiť. Dokonca aj vedúce školských jedální, ktoré sú v tomto smere dostatočne vzdelané a vyškolené môžu byť niekedy zmetené z toľkých informácií, preto sme sa rozhodli bližšie venovať tejto téme.

Všetko o odporúčaných výživových dávkach

Výživové odporúčania

Výživové odporúčania sú určené pre širokú verejnosť a ich hlavným cieľom je upevniť zdravie celej spoločnosti. Správna výživa sa totiž podieľa aj na prevencii mnohých civilizačných ochorení, akými je napríklad cukrovka. Správna výživa môže pomôcť aj pri odstraňovaní obezity a nadváhy, pomáha zvládať vysoký krvný tlak a pôsobí preventívne proti kardiovaskulárnym ochoreniam. Súčasný zdravotný stav populácie je jedným z hlavných faktorov, ktorý vplýva na tvorbu a úpravu výživových odporúčaní pre obyvateľstvo.

Odporúčané výživové dávky sú konkrétne číselné hodnoty, ktoré predstavujú množstvo energie a živín na osobu a deň. Zaoberajú sa napríklad množstvom bielkovín, tukov, sacharidov, vitamínov a minerálnych látok, ktoré by mal človek prijať v strave počas jedného dňa. Množstvá sú odborníkmi určené tak, aby pokryli fyziologickú potrebu zdravej osoby. Predpokladáme, že sú nastavené správne a v tom prípade by mali chrániť ľudské zdravie a zabezpečiť plnú výkonnosť jednotlivca. Súčasne sú odporúčané výživové dávky aj východiskom pre tvorbu výživových odporúčaní a pre tvorbu noriem v hromadných stravovacích zariadeniach, napríklad aj v zariadeniach školského stravovania.

Medzi jednotlivými štátmi existujú rozdiely v odporúčaných výživových dávkach, pretože na ich tvorbu majú vplyv napríklad rasové, geografické, klimatické, náboženské, spoločenské i kultúrne odlišnosti. Pre obyvateľov Slovenskej republiky sú platné odporúčania deviatej revízie z roku 2015. Odporúčané výživové dávky by sa mali aktualizovať aspoň každých desať rokov, aby sa tak zabezpečilo, že číselné hodnoty budú vždy zodpovedať aktuálnym podmienkam.

Odporúčané výživové dávky by vždy mali zohľadňovať také faktory ako sú vek, pohlavie a výškovo-hmotnostný index. U detí a mládeže sa navyše musí brať ohľad na telesný rast a vývin. Prihliada sa aj na civilizačné podmienky, socio-ekonomické a spoločensko-kultúrne dianie, tradované spotrebné zvyklosti, ktoré sú samozrejme v rôznych štátoch odlišné. Prihliada sa aj na dostupný sortiment potravín a na ich kvalitu. Dôležitým faktorom pri vypracovávaní odporúčaných výživových dávok by mali byť určite nové vedecké poznatky o výžive ľudí. Nenahraditeľné sú aj štúdie a materiály v medzinárodnom meradle. Materiály vydáva napríklad Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Svetová zdravotnícka organizácia.

Zdravá strava

Z roku 2015 pochádza v poradí už deviata revízia odporúčaných výživových dávok. Základom sú informácie z roku 1997. Táto úprava bola potrebná z toho dôvodu, aby čo najlepšie vyhovovala fyziologickým potrebám zdravého obyvateľstva na Slovensku.

Tieto odporúčané výživové dávky sú vypracované pre 29 skupín obyvateľstva. Sú koncipované ako tabuľky a vychádzajú z vedecky zdôvodnených základov. Sú určené pre stanovenie požiadaviek na zabezpečenie dostatku zdrojov výživy obyvateľstva a hlavne pre účely výroby a spotreby potravín. Vytyčujú základy výživovej a potravinovej politiky, usmerňujú výživu obyvateľstva, hodnotia úroveň spotreby potravín a vypracovávajú konkrétne odporúčania pre jednotlivé fyziologické skupiny. Sú základom pre vytvorenie fyziologických dávok pre jednotlivé typy spoločného stravovania, na ich základoch sa monitoruje a hodnotí stav výživy sledovaných skupín populácie, vypracovávajú sa preventívne a nutričné programy, stanovujú sa potravinové rezervy pre obyvateľstvo počas mimoriadnych situácií a vytvára sa na ich základe aj systém zabezpečenia výživy osôb ozbrojených síl a zložiek ministerstva vnútra.

Oproti pôvodným výživovým odporúčaniam z roku 1997 nenastali nejaké prevratné zmeny. Ako prvé sú vo vekovej štruktúre stanovené výživové požiadavky dojčiat vo veku od 0 do 6 mesiacov a vo veku od 7 do 12 mesiacov. U dospievajúcich dievčat a chlapcov so zvýšenou fyzickou aktivitou bola uplatnená aj zvýšená potreba energie. U dospelých bola zachovaná hranica kritického veku 35 rokov. Zároveň je zachovaný aj prístup z hľadiska klesajúcej spotreby energie s pribúdajúcim vekom, ako aj so znižovaním fyzickej pracovnej výkonnosti, vrátane osôb seniorského veku.

Odporúčané výživové dávky upravujú 16 nutričných faktorov, ale okrem toho usmerňujú napríklad aj oblasť denného príjmu kuchynskej soli. Maximálnym množstvám soli v potravinách sme sa venovali v jednom z predchádzajúcich článkov. Tak isto upravuje aj dennú frekvenciu jedál. Odporúča sa konzumovať 4 až 5 porcií denne.

Všeobecné výživové odporúčania

Pre širokú verejnosť sú určené všeobecné výživové odporúčania, ktoré odporúčajú správne stravovacie zvyklosti a spotrebu určitých potravín. Upravujú napríklad príjem soli, spotrebu jednoduchého cukru, vlákniny a tukov. Zameriavajú sa aj na príjem ovocia a zeleniny, rýb, strukovín, mliečnych výrobkov a podobne.

Zdravá strava

Zásady ozdravenia výživy sú formulované v Programe ozdravenia výživy obyvateľov v Slovenskej republike. Aktuálny program je platný od roku 2008. K najbližšej aktualizácii by malo dôjsť v druhej polovici tohto roku. Aktualizácia Programu ozdravenia výživy je dôležitá preto, že v európskom obyvateľstve dochádza k demografickému posunu smerom k starším vekovým kategóriám. Rozvíja sa aj obezita a iné civilizačné choroby. Pretrváva nepriaznivý zdravotný stav obyvateľstva. Neustále sa objavujú nové poznatky v oblasti výživy, robia sa nové výskumy a tiež sa upravuje legislatíva Európskej únie v oblasti potravín a výživy.

Cieľom Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky je zlepšenie zdravotného stavu celej populácie a zvrátenie trendu obezity. Chceme znížiť výskyt civilizačných ochorení a zvýšiť celkové povedomie obyvateľstva o zdravej výžive. Dôležité je aj legislatívne podporovať poľnohospodársku prvovýrobu a usmerňovať potravinársku výrobu. Cieľom tohto programu je prijatie a presadenie odporúčaných výživových dávok  a z nich odvodenie odporúčanej spotreby potravín a presadenie nových koncepcií rozvoja všetkých foriem spoločného stravovania obyvateľstva.

Konkrétne je napríklad potrebné zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny a podporiť domáci sortiment. Tak isto je potrebné uprednostniť pred mäsom a mäsovými výrobkami s vysokým obsahom tuku spotrebu hydiny, rýb a rybieho mäsa s nízkym obsahom tuku.

Odporúčania založené na skupinách potravín

Poslednou témou, ktorú chceme spomenúť, sú odporúčania založené na skupinách potravín. Sú to jednoduché, jasné, stručné a zrozumiteľné rady, ako sa správne stravovať. Sú určené pre širokú verejnosť. Tieto odporúčania jednoduchou formou udávajú, aké potraviny by mal človek konzumovať. Odporúčania by mali obsahovať čo najmenej odborných termínov, aby im rozumeli aj laici. Sú dôležité pri tvorbe jedálnych lístkov. Vyjadrené sú najčastejšie graficky. U nás sa najčastejšie používa zobrazenie potravinovej pyramídy, ale v Španielsku sa napríklad používa tanier a vo Francúzsku potravinová loď.

Potravinová loď

Diskusia

(0 komentárov)
Žiadne komentáre
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti